Over de vereniging

De tuinvereniging heeft ruim 40 leden. Leden bewerken een grote tuin (15m2) of een kleine tuin (30m2). Er is een wachtlijst voor mensen die graag lid willen worden. Elk jaar komen er een paar plaatsen vrij.

In maart is er een gezamenlijk klusweekend, waarin we de tuinen klaar maken voor het nieuwe tuinseizoen. Aansluitend is er een loting waarbij de percelen onder de leden worden verdeeld. Daardoor wisselen de percelen onder de leden. Het voordeel daarvan is dat je steeds op een ander stuk tuiniert en steeds andere leden als buren hebt. Zo leer je steeds meer leden kennen!

Gedurende het jaar zorgen de leden dat hun eigen tuinen en de gezamenlijke tuinen goed worden onderhouden. Er zijn beurten voor het maaien van het gras en voor het wieden van onkruid. De tuincommissie organiseert het groot onderhoud.

In december worden alle tuintjes weer leeg gemaakt. Zo is er in maart weer een frisse start.